RETREAT

Retreat

Retreat betyder att dra sig tillbaka i stillhet. Det är något som människan har haft behov av och gjort sen urminnes tider. Det är viktigt att hitta stunder av stillhet för både kropp och sinne. Att landa djupare i sig själv och därifrån gå vidare i sina åtaganden och livsuppgifter. Att vara i tystnaden ger hjärnan möjlighet att sortera och vila.

Deltagare brukar uppleva att de får ett bättre fokus, kan tänka klarare och att de får en djupare kontakt med sin kropp och vad den behöver. Att stressade tankar får mindre utrymme och att de lättare hanterar vardagen efter ett retreat.

Soulretreat för par

80 min

Checka in i din och din partners kropp och sinne, med hjälp av meditation, parövningar och reflektion. Stressa av och landa i nuet tillsammans. Öka närvaron i er relation och fördjupa medvetenheten kring dig själv.

Pris

990kr