CHAKRAFLÖDESMASSAGE

Vad är chakran?

Yogisk chakraflödesmassage innefattar även chakrabalansering, en enkel form av healing där terapeuten kan läsa in, känna av och lösa upp blockeringar i energibanorna. Vi har många chakran men vi pratar oftast om de sju stora chakrana.

  • • Första Chakrat – Rotchakrat – relaterar till den fysiska, materiella världen, familj, trygghet, stabilitet.
  • • Andra Chakrat – Sexualchakrat – relaterar till sexualitet, kreativitet, lust, glädje och relationer.
  • • Tredje Chakrat – Navelchakrat – relaterar till personlig kraft, vilja, styrka. mod och självkänsla.
  • • Fjärde Chakrat – Hjärtchakrat – relaterar till kärlek. medkänsla, förlåtelse och tacksamhet.
  • • Femte Chakrat – Halschakrat – relaterar till inre och yttre kommunikation ( att höra sin inre röst ) och att utrycka det som är sant.
  • •Sjätte Chakrat – Pannchakrat – relaterar till intuition, intellekt, vakenhet, klarsynthet.
  • • Sjunde Chakrat – Kronchakrat – relaterar till en högre medvetandenivå, kunskap, visdom, insikt och frid.

Yogisk Chakraflödesmassage

60 / 90 minuter

En mycket kraftfull energimassage som stimulerar och balanserar energiflödena i kroppen. Massagen påverkar dig både fysiskt, mentalt och känslomässigt. Den ger kraft och energi, löser spänningar, vitaliserar och renar kroppen från slaggprodukter, både fysiskt och psykiskt.

Pris

60 min: 790 kr

90 min: 980 kr