RETREAT

Retreat

Retreat betyder att dra sig tillbaka i stillhet. Det är något som människan har haft behov av och gjort sen urminnes tider. Det är viktigt att hitta stunder av stillhet för både kropp och sinne. Att landa djupare i sig själv och därifrån gå vidare i sina åtaganden och livsuppgifter. Att vara i tystnaden ger hjärnan möjlighet att sortera och vila.

Deltagare brukar uppleva att de får ett bättre fokus, kan tänka klarare och att de får en djupare kontakt med sin kropp och vad den behöver. Att stressade tankar får mindre utrymme och att de lättare hanterar vardagen efter ett retreat.

Halvdagsretreat: Medveten Närvaro

6/10 kl. 10:00 – 14:30

Välkommen till denna halvdag hos oss. Vi startar med att checka in i nuläget genom samtal och går sedan in i tystnaden via en ljusceremoni. Du kommer att guidas genom dagen av erfaren terapeut i yoga och mindfulness.

Vi gör yoga som syftar till att lära känna kroppens signaler, andningen och mjuka upp. Inga förkunskaper krävs av dig. Du kommer för att möta den du är helt utan prestation.

Vegetarisk lunch serveras och vi äter den i tystnad. Att äta i närvaro är ljuvligt, spännande och för en del kanske annorlunda och ovant.

Efter lunchen kommer vi åter att vara i yogasalen för en längre meditation till vibrationer från tibetanska klangskålar. Du behöver inget göra förutom att guidas av röst och spelande från coachen.

När vi sen går ur tystnaden finns möjlighet till att dela erfarenheter och tankar kring dagens event. Vi gör på nytt en kort nulägesanalys. Självklart är det frivilligt om och hur mycket var och en vill dela.

Checka in på ett retreat för återhämtning och vila. Landa mjukt i dig själv och låt dig guidas i mediyoga, mindfulness och klangmeditation.

Pris

750kr inklusive lunch