Pic

Retreat

Retreat betyder att dra sig tillbaka

Mycket av vår tid går åt till kommunikation med andra människor. Telefonen plingar, tv:n sänder dygnet runt och internet tar aldrig slut. För att orka behöver alla människor ibland bara ägna sig åt sig själva. På en retreat får du göra det. Att vara på retreat innebär att du ger dig själv tid för återhämtning, vila och reflektion kring vad som är viktigt i ditt liv. En stunds varande är bra för att hitta tillbaka till sin sanna vilja, sin kraft, minska stressande tankar och må bättre.

Ett retreat kan vara länge eller kortare stunder. Att gå in i tystnad med sig själv är ett fantastiskt sätt att medvetandegöra sina tankar och att möta sin kropp utan störande faktorer. Människan har i alla tider sökt sig till avskildhet ibland för att hämta kraft och få ro och stillhet. Vi har alla mycket att vinna genom att fördjupa kontakten med oss själva, vår kropp, själ och sinne.

Hos oss kan du komma på kortare och lite längre retreat. Guidas i meditation och yoga. Våra retreat passar både de som är vana vid att retirera och de som aldrig provat på.

Retreat 2017

Ljus & Vila - Tema Medkänsla
Pris: 750kr (inkl. vegetarisk lunch, te och frukt)

Checka in på ett retreat för ljus och vila i mörka november. Landa mjukt i dig själv och låt dig guidas i mediyoga och mindfulness. Temat är Medkänsla. En egenskap vi bör odla, inte minst medkänsla för oss själva.
Vi kommer att gå in i tystnad en stund under dagen och intar lunchen i medveten närvaro. Ta chansen att återkoppla, fokusera och vila, tryggt guidat av coacher i mindfulness och yoga.

Du behöver inga förkunskaper, kom som du är. Glöm inte att meddela oss om du har någon allergi. Livet är som bäst när det pendlar mellan görande och varande. Innerligt välkommen!

Värdar: Mari Mohlén, MariCare Hälsa & Utveckling och Eva Stenback, Innoforce Välkommen på en stund för återkoppling, reflektion och helande.

Lördag 25/11 kl 10:00-15:00
Boka plats här.