FÖRETAG & ORGANISATIONER

De flesta företag och organisationer har idag en plan för sina anställdas hälsa. Det kan se ut på olika sätt exempelvis genom fysisk träning, företagshälsovård, coachingsamtal eller liknande. Vi hjälper till att anpassa program som passar ert företag.

Minskad sjukfrånvaro, bättre arbetsklimat och mer välmående medarbetare kan räknas om till besparingar.

Vi hjälper dig att skapa arbetsplatser med bra klimat för utveckling och växande

  • • Ledarskapscoaching – stödjande åtgärd för utveckling av personligt och yrkesmässigt ledarskap. Coaching kan ske med enskild individ eller i grupprojekt.
  • • MediYoga – Medicinsk yoga för en friskare kropp, och en mindres stressad knopp. Kan utföras sittande på stol eller på matta. Kräver inga förkunskaper. Svensk forskning visar på många hälsovinster för individ och företag.
  • • Qigong – Medicinsk qigong ger helhetshälsa, och jobbar med hela kroppen som ett verktyg för stabilitet både fysiskt och psykiskt
  • • Mindfulness – Fokusträning i grupp eller individuellt. Skapar förutsättningar för ett mer närvarande förhållningssätt. Stresshantering när den är som bäst. Utvecklar strategier för ett bättre företagsklimat där man förebygger och minskar stresspåverkad sjukskrivning.
  • • Inspirationsföreläsningar – Populärt inslag på företagets hälsodagar och kickoff.
  • • Workshops – egenvårdsprogram inom fysisk och, eller mental träning.

Boka ett förutsättningslöst möte med oss. Vi skräddarsyr efter era behov.

Företag vi jobbat med

coop-logotypitrim-logotypprimaskolan-logotypstenafastigheter-logotyp