CHAKRAFLÖDESMASSAGE

Vad är chakran?

Yogisk chakraflödesmassage innefattar även chakrabalansering, en enkel form av healing där terapeuten kan läsa in, känna av och lösa upp blockeringar i energibanorna. Vi har många chakran men vi pratar oftast om de sju stora chakrana.

  • • Första Chakrat – Rotchakrat – relaterar till den fysiska, materiella världen, familj, trygghet, stabilitet.
  • • Andra Chakrat – Sexualchakrat – relaterar till sexualitet, kreativitet, lust, glädje och relationer.
  • • Tredje Chakrat – Navelchakrat – relaterar till personlig kraft, vilja, styrka. mod och självkänsla.
  • • Fjärde Chakrat – Hjärtchakrat – relaterar till kärlek. medkänsla, förlåtelse och tacksamhet.
  • • Femte Chakrat – Halschakrat – relaterar till inre och yttre kommunikation ( att höra sin inre röst ) och att utrycka det som är sant.
  • •Sjätte Chakrat – Pannchakrat – relaterar till intuition, intellekt, vakenhet, klarsynthet.
  • • Sjunde Chakrat – Kronchakrat – relaterar till en högre medvetandenivå, kunskap, visdom, insikt och frid.

Yogisk Chakrabalansering

30 minuter

Ett ypperligt sätt att minska stress och öka kroppens egen läkningsförmåga. Vi jobbar med att blasera kroppens 7 stora chakra. Balans i chakrasystemet ger livskraft och hälsa, får dig att må bra, löser spänningar och gör dig medveten om blockeringar och begränsningar.

Pris

30 min: 380 kr

Yogisk Chakraflödesmassage

60 / 90 minuter

En mycket kraftfull energimassage som stimulerar och balanserar energiflödena i kroppen. Massagen påverkar dig både fysiskt, mentalt och känslomässigt. Den ger kraft och energi, löser spänningar, vitaliserar och renar kroppen från slaggprodukter, både fysiskt och psykiskt.

Pris

60 min: 750 kr

90 min: 900 kr