CHAKRAFLÖDESMASSAGE

Vad är chakran?

Yogisk chakraflödesmassage innefattar även chakrabalansering, en enkel form av healing där terapeuten kan läsa in, känna av och lösa upp blockeringar i energibanorna. Vi har många chakran men vi pratar oftast om de sju stora chakrana.

  • • Första Chakrat – Rotchakrat – relaterar till den fysiska, materiella världen, familj, trygghet, stabilitet.
  • • Andra Chakrat – Sexualchakrat – relaterar till sexualitet, kreativitet, lust, glädje och relationer.
  • • Tredje Chakrat – Navelchakrat – relaterar till personlig kraft, vilja, styrka. mod och självkänsla.
  • • Fjärde Chakrat – Hjärtchakrat – relaterar till kärlek. medkänsla, förlåtelse och tacksamhet.
  • • Femte Chakrat – Halschakrat – relaterar till inre och yttre kommunikation ( att höra sin inre röst ) och att utrycka det som är sant.
  • •Sjätte Chakrat – Pannchakrat – relaterar till intuition, intellekt, vakenhet, klarsynthet.
  • • Sjunde Chakrat – Kronchakrat – relaterar till en högre medvetandenivå, kunskap, visdom, insikt och frid.

Behandlingar

Klicka på flikarna nedan för att läsa mer om en behandling.

Yogisk Chakrabalansering

Ett ypperligt sätt att minska stress och öka kroppens egen läkningsförmåga.
Vi jobbar med att blasera kroppens 7 stora chakra.
Alla obalanser, både fysiska och psykiska visar sig i vårt energisystem. Balans i chakrasystemet ger livskraft och hälsa, får dig att må bra, löser spänningar och gör dig medveten om blockeringar och begränsningar.

Pris: 380kr

Yogisk Chakraflödesmassage

En mycket kraftfull energimassage som stimulerar och balanserar energiflödena i kroppen. Massagen påverkar dig både fysiskt, mentalt och känslomässigt. Den ger kraft och energi, löser spänningar, vitaliserar och renar kroppen från slaggprodukter, både fysiskt och psykiskt.

Den här metoden ökar din medvetenhet och självkännedom. Behandlingen innefattar även chakrabalansering och healing. Den rekommenderas vid muskelvärk, trötta stela ben, huvudvärk, fysisk/psykisk trötthet, utbrändhet, orkeslöshet, stress, oro och sömnproblem.
Må bättre, kom mer i balans och få en djupare närvaro i kroppen.

Pris: 700kr

Yogisk Chakraflödesmassage

En mycket kraftfull energimassage som stimulerar och balanserar energiflödena i kroppen. Massagen påverkar dig både fysiskt, mentalt och känslomässigt. Den ger kraft och energi, löser spänningar, vitaliserar och renar kroppen från slaggprodukter, både fysiskt och psykiskt.

Den här metoden ökar din medvetenhet och självkännedom. Behandlingen innefattar även chakrabalansering och healing. Den rekommenderas vid muskelvärk, trötta stela ben, huvudvärk, fysisk/psykisk trötthet, utbrändhet, orkeslöshet, stress, oro och sömnproblem.
Må bättre, kom mer i balans och få en djupare närvaro i kroppen.

 

Pris: 850 kr